IPSEN, s.r.o. - kvalita s lidskou tváří

Profil společnosti

Stavební společnost IPSEN, s.r.o. byla založena v roce 2012 a navázala na dlouhodobou stavební činnost fyzické osoby současného majitele. Od počátku byly její hlavní činností dodávky a montáže veškerých stavebních, zednických a sádrokartonových systémů. V průběhu doby, která uplynula od založení naší firmy, jsme realizovali celou řadu technicky náročných stavebních děl pro privátní tuzemské firmy i pro rozpočtové organizace, vždy k plné spokojenosti našich zákazníků.

 

V současné době se společnost především zabývá kompletní a komplexní realizací výstavby, rekonstrukcí a oprav průmyslových objektů, veřejných objektů, panelových a rodinných domů. Naše služby jsou rozšířeny o dodávky zemních prací, zámečnické konstrukce, dodávky a montáže vytápění, kanalizace a vodoinstalace větších rozsahů, truhlářské, tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Nedílnou součástí jsou i elektroinstalační práce a služby týkající se elektrorevizí. Tímto krokem jdeme vstříc požadavkům zákazníků. Nabízíme kvalitní zpracování a vedení zakázek. Námi realizované zakázky jsou předávány se 100% garancí na provedení a záruky díla.

 

Dle Zákona o ochraně spotřebitele – č. 634/1992 Sb. §20d – 20m v případě reklamace je možnost mimosoudního řešení včetně kontaktu na ČOI.

 

Pro speciální práce máme vytvořen okruh stabilních subdodavatelů. Klíčem k úspěchu firmy IPSEN, s.r.o. je rozsáhlá nabídka poskytovaných služeb a jejich vysoká úroveň, kterou oceňují i nejnáročnější zákazníci.

 

Své služby poskytujeme celoplošně v rámci České republiky.

 

Patříme mezi Odborné dodavatele – NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2014-2020.

 

Společnost je pojištěna na odpovědnost za škody u UNIQA pojišťovna, a.s. do výše 20 mil. Kč.

 

Společnost dodržuje platné předpisy pro nakládání s odpady včetně odpadů nebezpečných dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.